RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM AV MYRENS TRENINGSSENTER:

 

MYRENS TRENINGSSENTER, NITTEDAL

 

MEDLEMMET

 

 

GENERELLE AVTALEBESTEMMELSER

 

12 måneders medlemskap:

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i et løpende avtaleforhold med én måned oppsigelse fra første månedsskifte.

 

Fleximedlemskap:

Løpende avtale med kun én måned oppsigelse fra første månedsskifte, ingen bindingstid.

 

Kontantmedlemskap:

Betaling for medlemskapet gjøres i sin helhet ved inngåelse av treningsavtalen. Ingen automatisk fornyelse.

 

Første månedsavgift:

Ved inngåelse av medlemskapet betaler man medlemsavgiften for den første måneden (de dagene som er igjen av måneden), samt administrasjonsgebyr.

 

Endring av medlemskapet

 

Prisjustering

 

Medlemskort:

 

 

FRYS AV MEDLEMSAVTALEN

 

12 måneders medlemskap:

Kun frys ved følgende grunner:

 

Fleximedlemskap:

Frys når du måtte ønske, opptil 12 måneder pr gang.

 

FRYSVILKÅR:

 

 

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

 

 

AVTALEGIRO

 

 

PROSEDYRE VED MANGLENDE BETALING

 

 

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN FRA MYRENS TRENINGSSENTERS SIDE

 

Myrens Treningssenter forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på senterets interne retningslinjer som for eksempel:

 

 

SÆRSKILTE VILKÅR GJELDER FOR STUDENTMEDLEMSKAP

Studentmedlemskap vil automatisk bli priset opp til gjeldende ordinær pris etter 12 måneder (bindingstidens utløp), med mindre nytt studentbevis er fremlagt.

 

SÆRSKILTE VILKÅR GJELDER FOR FAMILIEMEDLEMSKAP

 

 

RENT SENTER

Treningssenteret har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Myrens Treningssenter ønsker et rent og sunt treningsmiljø på treningssenteret, og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant sine medlemmer. Myrens Treningssenter er sertifisert RENT SENTER av Antidoping Norge.
Som medlem forplikter du deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre.
Oppdages mislighold av doping vil avtalen sies opp med umiddelbar virkning. En oppdatert versjon av denne listen kan til enhver tid finnes på http://www.antidoping.no/regler/dopinglisten/

 

 

PERSONOPPLYSNING OG MARKEDSFØRING